Årets slutt: Ein tid for refleksjon og nye moglegheiter hos Sunnfjord Takstkontor AS

Årets slutt: Ein tid for refleksjon og nye moglegheiter hos Sunnfjord Takstkontor AS

Hei alle våre fantastiske følgjarar og potensielle kundar!

 

Som vi nærmar oss slutten av året, ønskjer vi å ta ein stund for å reflektere over den spennande reisa vi har hatt hos Sunnfjord Takstkontor AS. Det har vore eit år fylt med utruleg mykje aktivitet, og vi har hatt gleda av å bistå og møte mange flotte kundar. Dykkar tillit og støtte har vore drivkrafta vår, og vi ser fram til eit nytt og like spennande år med mange nye kundar og utfordringar.

 

Enten du vurderer å selje din bustad og treng ein tilstandsrapport, eller om du nyleg har kjøpt eller eigd ein eigedom ei stund og ønskjer ein verditakst for å diskutere rentesatsar med banken – vi er her for å hjelpe. Vårt dedikerte team står klart til å møte dine behov og sikre ein grundig og påliteleg vurdering av din eigedom.

 

I det komande året vil vi utvide vårt tenestetilbod ved å introdusere skadetakst. For nyetableringar vil vi òg være tilgjengelege for å gå gjennom leiligheita ved overtaking for å identifisere eventuelle feil og manglar. Me meiner dette er ei viktig teneste for å sikre at du som kunde får den beste opplevinga og tryggheita ved overtakinga av din eigedom. Denne tenesten heite forhåndstakst, og både denne og skadetakst kan du fritt spørje om å få eit uforplikta tilbod.

 

La oss ta eit djupare dykk inn i overtakingsbefaring, noko som kan vere avgjerande spesielt ved kjøp av nye bustader eller bygningar. Ved eigarskifte av eigedommar er det essensielt å nytte ein autorisert takstmann med fagkompetanse. Dette sikrar at eventuelle avvik frå bustadens referansenivå blir grundig dokumentert. Overtakinga av ein bustad, spesielt ein nyoppført, krev ein grundig gjennomgang for å oppdage feil eller manglar før overtakinga finn stad.

 

Når du overtar ein bustad, tek du òg over risikoen knytt til den. Derfor er det viktig å notere alle forhold i ei protokoll ved overtakinga, inkludert avtalte fristar for retting av feil eller manglar. Husk at du har rett til at eventuelle feil blir retta utan ekstra kostnader. I nokre tilfelle kan det òg avtalast prisavslag i staden for retting av feil, og dette bør stå i forhold til kostnadane for å utbetre feilen.

 

Me vil sterkt fråråde overtaking dersom det er vesentlege feil eller manglar ved bustaden. Å vere grundig ved overtaking kan spare deg for både tid og bekymringar i framtida.

 

Sunnfjord Takstkontor AS står klar til å vere din pålitelege partnar gjennom denne prosessen. Me er her for å sikre at din eigedoms-handel blir så sømlaus og trygg som mogleg.

 

Me ser fram til å ønskje både eksisterande og nye kundar velkomne i det komande året. Ta gjerne kontakt med oss, og lat oss saman gjere 2024 til eit fantastisk år for din eigedom!

 

 

Med venleg helsing,

 

Sunnfjord Takstkontor AS-teamet!

 

Tilbake til bloggen

Legg igjen en kommentar