Dokumenter

Dokumenter Nødvendige for Taksten:

For å kunne vurdere eigedomen korrekt, treng takstmannen tilgang til heimelsdokument, registerbetegning for eigedomen, areal og andre relevante dokument. Det er ein stor fordel om desse dokumenta er tilgjengelege under befaringa, slik at oppdragsgjevaren kan spare både tid og dei eventuelle kostnadene takstmannen har med å innhente nødvendig dokumentasjon.

For Einebustader / Tomannsbustader:

Nødvendige dokument inkluderer skøyte, eventuell festekontrakt, kjøpekontrakt, målebrev eller delingsforretning, situasjonskart, teikningar, oversikt over kommunale avgifter, forsikringspoliser, ligningsverdi og tidlegare takstar mm.

For Eigd Seksjon:

Dokument som trengs er skøyte, kjøpekontrakt, teikningar, seksjonsbegjæring, informasjon om fellesutgifter, siste årsberetning med rekneskap for sameiet, ligningsverdi, tidlegare takst/salsoppgåve, samt informasjon om kven som er forretningsførar.

For Borettslag- og Aksjeleilegheiter:

Nødvendige dokument omfattar adkomstdokument (normalt deponert hos utlånar eller forretningsførar), eventuell depoterklæring, kjøpekontrakt, siste årsberetning med rekneskap, oversikt over del av fellesgjeld/formue (ligningsoppgåve), husleige, teikningar, tidlegare takst/salsoppgåve, samt informasjon om kven som er forretningsførar.

For Bygglånskontroll:

Det kreves en avtale mellom tiltakshavar og entreprenør som inkluderer et budsjett med en detaljert betalingsplan for kvar fakturering. Det må også foreligge en finansieringsordning.