Om oss

Om Sunnfjord Takstkontor AS

Velkomen til Sunnfjord Takstkontor AS, eit dynamisk og veksande selskap grunnlagt i 2022 i hjartet av Vestlandet. Vi er stolte av å tilby spesialiserte tenester innan eigedomstaksering, kombinert med over sju års erfaring i garasjeportbransjen gjennom vårt samarbeid med Hørmann Norge AS.

Vår historie starta i garasjeportindustrien, der vi bygde opp omfattande kunnskap og eit solid nettverk. Drivkrafta i vår vekst har vore dagleg leiar Odin Tefre og medgrunnleggjar Thomas Løseth. Odin, med si bakgrunn som byggingeniør og sertifisert takstmann, fører tilsyn med alle våre takseringsoppdrag. Hans djupgåande forståing av byggjeteknikk sikrar presise og pålitelege vurderingar av eigedomar over heile Vestlandet.

Med oss har vi òg Einar Tefre, som er ansvarleg for sal og montering av garasjeportar, samt Thomas Løseth, som bidreg som kalkulatør og seljar. Thomas’ ekspertise i kalkulasjon og kundeservice spelar ei avgjerande rolle i vår daglege drift og kundetilfredsheit.

Hos Sunnfjord Takstkontor AS ber vi med oss ein rik historie frå garasjeportbransjen inn i våre nye tenester, og vi ser dette som ein verdifull integrasjon heller enn å dele opp verksemda. Vår målsetjing er å tilby pålitelege og omfattande tenester som møter dei varierte behova til våre kundar, både når det gjeld taksering og garasjeportløysingar.

Ta kontakt med oss for å finne ut korleis vi kan hjelpe deg med dine behov for taksering og garasjeportar. Vi er her for å støtte deg med kompetanse og dedikasjon, anten det gjeld ditt heim, di bedrift eller ditt neste prosjekt.