Sunnfjord Takstkontor as

Sikre Draumeigedomen Din

Står du føre eit kjøp eller sal av bustad, hytte eller tomt? Sunnfjord Takstkontor AS tilbyr profesjonell taksering i Vestland fylke, inkludert Sunnfjord kommune, Kinn kommune, samt andre område som Sogndal, Leikanger og Høyanger. Vi kan òg tilpasse tenestene våre til andre område etter avtale. La oss hjelpe deg å ta informerte avgjerder ved ditt neste eigedomskjøp eller sal.

Kontakt oss for ein konsultasjon!

Sunnfjord Takstkontor AS

Verditakst

Når verdien tel, vel Sunnfjord Takstkontor AS for pålitelege og nøyaktige verditakstar. Vår erfaring og ekspertise sikrar deg ein grundig vurdering av eigedomen sin verdi, støtta av personleg service og konkurransedyktige prisar. Anten det gjeld bustad, hytte eller kommersielle eigedomar, er vår verditakst ei teneste du kan stole på.

Trykk her for meir informasjon om vår verditakst!

Sunnfjord takstkontor as

Eigarskifterapport™

Oppdag tryggleiken ved BMTFs Eigarskifterapport™. Meir enn berre ein tilstandsrapport, tilbyr vår rapport eit komplett konsept for ein tryggare bustadhandel. Vår kombinasjon av kvalitetssikra takstmenn og detaljerte tilstandsrapportar gir både seljar og kjøpar eit påliteleg grunnlag for handelen. For ein bekymringsfri eigedomstransaksjon, er dette det beste valet.

Trykk her for å lære meir om Eigarskifterapport™

Bli kjent med Odin Tefre ved Sunnfjord Takstkontor AS

Odin

Velkomen til Sunnfjord Takstkontor AS. Mitt namn er Odin, og eg leier dette firmaet med ein solid og variert bakgrunn innan bygg- og anleggssektoren. Eg starta mi karriere som røyrleggjar og har fagbrev i dette faget. Vidare har eg fullført kurs i eksisterande arbeid, og har ein Bachelor i Bygg- og anleggsingeniør, noko som gir meg ei brei forståing av bransjen.

Eg er utdanna og sertifisert ENOVA-rådgjevar, og har gjennomført utdanning som takstmann gjennom BMTF. For tida held eg på med eit våtromskurs for å utvide mi kompetanse ytterlegare, og eg ventar å vere ferdig med dette til jul.

Med mi omfattande erfaring og utdanning har eg god kompetanse til å vere takstmann. Eg er dedikert til kontinuerleg utvikling av mi kompetanse for å halde meg oppdatert i samsvar med endringar som kjem med tida.

Sunnfjord Takstkontor AS er dermed godt rusta til å handtere ei rekkje oppgåver og utfordringar innan taksering og vurdering av bygge- og anleggsprosjekt. Vi er dedikerte til å levere nøyaktige og pålitelege tenester til våre kundar.

Takstmann