Eigarskifterapport

Eigarskifterapport™

Når du har valt å utforske vår nettstad hos Sunfjord Takstkontor AS, er du på rett spor for å sikre ein trygg og konfliktfri sal av di eigedom. Dei siste 30 åra har konfliktane mellom eigarseljarar og eigarkjøparar auka betydeleg. I 2016 konstaterte Forbrukerrådet at heile 25% av alle eigedomsomsetningar enda i ein form for tvist. Med BMTFs Eigarskifterapport blir di eigedom eit unntak frå denne statistikken.

Ikke berre ein tilstandsrapport BMTFs Eigarskifterapport™ er ikkje berre ein vanleg tilstandsrapport. Den representerer eit heilskapleg konsept som gjer bustadhandelen tryggare. Kombinasjonen av ein kvalitetssikra bygningsekspert takstmann og ein kvalitetssikra tilstandsrapport gir både seljar og kjøpar ein ærleg og redelig grunnstein for beslutningane som skal takast. Betre enn dette vert det ikkje.

 

Rapportens innhald

Rapporten oppfyller krava i Avhendingsloven med forskrifter. I tillegg inneheld den det BMTF meiner er vesentleg for at både kjøpar og seljar skal vere kjent med ved ein eigedomsomsetning.